top of page


Nesen pieņemtie likuma grozījumi Latvijā paredz, ka publiskās vietas un uzņēmumi ir atbildīgi par automātisko ārējo defibrilatoru (turpmāk – AED ierīces) uzstādīšanu un uzturēšanu. Kamēr šīs prasības stājas spēkā tikai 2025. gadā, jautājums ir, vai uzņēmumiem vajadzētu gaidīt līdz pēdējam brīdim? Kādi Uzņēmumi Ir Iekļauti Šajās Kategorijās?

Saskaņā ar likumu, AED ierīces ir obligāti jāuzstāda uzņēmumos, kas pieder pie vienas no četrām kategorijām, kuras nosaka pēc dienā uzņemto apmeklētāju skaita. Jūs varētu būt pakļauti šim likumam, ja jūsu uzņēmuma telpās dienā ienāk vairāk par 300 apmeklētājiem.

  • I kategorija: Vietas, kur tiek uzņemti vairāk kā 1500 apmeklētāji dienā, stājas spēkā no 2025.gad 1.janvāra

  • II kategorija: Vietas, kur tiek uzņemti no 701 līdz 1500 apmeklētājiem dienā, stājas spēkā no 2026.gad 1.janvāra

  • III kategorija: Vietas, kur tiek uzņemti no 301 līdz 700 apmeklētājiem dienā.

  • IV kategorija: Vietas, kur tiek uzņemti mazāk kā 300 apmeklētāju dienā. Šajā gadījumā ierīces uzstādīšana ir brīvprātīga, taču jāievēro noteiktie standarti.

Ko Nodrošina Likums?

  • AED ierīcei jābūt pieejamai sabiedrībai.

  • AED ierīces atrašanās vietā jābūt attiecīgām norādēm.

  • Pirmās palīdzības komplektā jābūt šķērēm, skuveklim, cimdiem, elpināšanas maskai vai sejas aizsargvairogam.


Kāpēc Uzstādīt AED Ierīci Jau Tagad?

Lai arī dažās kategorijās likuma prasības stājas spēkā vēlāk, piemēram, 2027. vai pat 2029. gadā, nevajadzētu gaidīt līdz pēdējam brīdim. AED ierīces var glābt dzīvības jau šodien, un uzņēmumiem būtu jārūpējas par to uzstādīšanu un personāla apmācību pēc iespējas drīzāk. Uzņēmumiem, kas izvēlas nekavējoties pievērsties šim jautājumam, būs pietiekami daudz laika, lai:

  • Izvēlēties vispiemērotāko AED ierīci.

  • Apmācīt personālu ierīces lietošanā.

  • Sagatavoties likuma prasību izpildei.

Nobeigumā

Ja jūs joprojām apsverat, vai jūsu uzņēmumam vajag AED ierīci, atbilde ir vienkārša: jā. Ne tikai tāpēc, ka tas kļūs par likumīgu prasību, bet arī tāpēc, ka šāda ierīce var glābt dzīvības jau šodien.


Adrese

Tālruņa Numurs

E - pasts

bottom of page